ข่าวประชาสัมพันธ์


คลินิกการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

วันจันทร์-ศุกร์ เปิด 8.30-20.00 น.

วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ เปิด 8.30-16.30 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือจองคิวรับบริการได้ที่

โทร.083-4489668

☎️ 037-454470,471 ต่อ 24